บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความต้องการและการดำเนินงานในธุรกิจประกันสุขภาพเพ็ญลักษณ์ สุทัศน์วรวุฒิสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564233
102ความต้องการและการดำเนินธุรกิจการขายทอดมันหน้าร้านและการขยายธุรกิจไปสู่แฟรนไชส์น้ำทิพย์ วุฒิดิลกประพันธ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563241
103ความต้องการและการดำเนินธุรกิจคลินิกเวชกรรม ศศิคลินิกเวชกรรม สถานที่ตั้ง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครศศิกานต์ ทิววัฒน์ปกรณ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561620
104ความต้องการและการดำเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าพรีเมียมปัทมนันท์ เลอศิริพงศ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562314
105ความต้องการและการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยระบบจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ ภายในสำนักงานจักริน เชาวเดชาวงศ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563247
106ความต้องการและการดำเนินธุรกิจร้านอาหารกึ่งบาร์และคาเฟ่(ขนาดเล็ก)ของร้านบัดกรีมินิบาร์แอนด์คาเฟ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลธีรนันท์ มณีนิลสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564212
107ความต้องการและการดำเนินธุรกิจเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมวิตามินซีฉัตธิยา พรหมดีราชสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562392
108ความต้องการและการดําเนินงานของธุรกิจ ผู้จําหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการนภัสภร จิวะตุวินันท์สาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561554
109ความต้องการและการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเฝอ “Pho’ Health”, เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนศรีวรา รามอินทราชวลิต พันธุ์ไพศาลสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561365
110ความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ Street Style สถานที่ตั้ง พญาไท กรุงเทพมหานครปณิชา รัตนภูริสกุลสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561404
111ความต้องการและการดําเนินธุรกิจ ร้านกาแฟ ร้านอารมณ์ดีคอฟฟี่ช้อป สถานที่ตั้งบางกะเจ้า สมุทรปราการวันทนา แจ้งประจักษ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561435
112ความต้องการและดำเนินการธุรกิจกะทิในเขตจังหวัดสมุทรปราการสกาวเดือน แสงสว่างสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561468
113ความต้องการและดำเนินงานของธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ เซฟตี้ออนไลน์ ร้าน KK Safetyกฤตยา ทิพย์มากสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563219
114ความต้องการและดำเนินงานของธุรกิจรถขนส่งออนไลน์เที่ยวกลับ Meetพลอยชนก มิตรประเสริฐพรสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563246
115ความต้องการและดำเนินงานธุรกิจ Pub and Restaurant ชื่อร้าน ShuBar จังหวัด กรุงเทพมหานครกฤตนัย ล้วนจำเริญสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563223
116ความต้องการและดำเนินงานธุรกิจสำลีสำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าวิกานดาร์ คงชื่นสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561445
117ความต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของคนในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชลธิชา ทองมั่งสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561340
118คุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของผู้ประกอบธุรกจิขนส่งสินค้าคณิน หมื่นศรีสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563218
119ปัจจัยความสำเร็จในการส่งสินค้าไทยไปต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศเยอรมัน (การส่งออกอาหารสำเร็จรูป)อุทัย ฉันทวิทย์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563245
120ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ EVETEE ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครชญานนท์ รัตนานุวัติสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563258