บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานในธุรกิจประกันสุขภาพ

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานในธุรกิจประกันสุขภาพ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญลักษณ์ สุทัศน์วรวุฒิ
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit224