บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าพรีเมียม

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าพรีเมียม
ชื่อผู้แต่งปัทมนันท์ เลอศิริพงศ์
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit311