บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

Google Keyword Search
Calendar
« January, 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 24 25 26 27 28 29
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1เกษตรผสมผสานและโฮมสเตย์ ชื่อแบรนด์ สวนตามุด จังหวัดปราจีนบุรีสุรศักดิ์ มะอาจเลิศสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563128
2พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุขภาพ กรณีศึกษาร้านจำหน่าย อาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบ้านธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพรติชา มณีโสะสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256374
3พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจำหน่ายอาหาร ทะเลตากแห้งออนไลน์กัญณิซา จงจิตรสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256369
4ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรที่อาศัย ในจังหวัดชุมพรสุภาพ ประดับกาารสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563121
5ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัท Sea-Ship Agency Co.,Ltd.ธีรวัฒน์ มาลัมสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563117
6ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ EVETEE ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครชญานนท์ รัตนานุวัติสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563113
7ปัจจัยความสำเร็จในการส่งสินค้าไทยไปต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศเยอรมัน (การส่งออกอาหารสำเร็จรูป)อุทัย ฉันทวิทย์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563102
8คุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของผู้ประกอบธุรกจิขนส่งสินค้าคณิน หมื่นศรีสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256383
9ความต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของคนในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชลธิชา ทองมั่งสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561218
10ความต้องการและดำเนินงานธุรกิจสำลีสำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าวิกานดาร์ คงชื่นสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561331
11ความต้องการและดำเนินงานธุรกิจ Pub and Restaurant ชื่อร้าน ShuBar จังหวัด กรุงเทพมหานครกฤตนัย ล้วนจำเริญสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256383
12ความต้องการและดำเนินงานของธุรกิจรถขนส่งออนไลน์เที่ยวกลับ Meetพลอยชนก มิตรประเสริฐพรสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256399
13ความต้องการและดำเนินงานของธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ เซฟตี้ออนไลน์ ร้าน KK Safetyกฤตยา ทิพย์มากสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256378
14ความต้องการและดำเนินการธุรกิจกะทิในเขตจังหวัดสมุทรปราการสกาวเดือน แสงสว่างสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561350
15ความต้องการและการดําเนินธุรกิจ ร้านกาแฟ ร้านอารมณ์ดีคอฟฟี่ช้อป สถานที่ตั้งบางกะเจ้า สมุทรปราการวันทนา แจ้งประจักษ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561288
16ความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ Street Style สถานที่ตั้ง พญาไท กรุงเทพมหานครปณิชา รัตนภูริสกุลสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561266
17ความต้องการและการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเฝอ “Pho’ Health”, เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนศรีวรา รามอินทราชวลิต พันธุ์ไพศาลสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561242
18ความต้องการและการดําเนินงานของธุรกิจ ผู้จําหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการนภัสภร จิวะตุวินันท์สาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561428
19ความต้องการและการดำเนินธุรกิจเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมวิตามินซีฉัตธิยา พรหมดีราชสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562277
20ความต้องการและการดำเนินธุรกิจร้านอาหารกึ่งบาร์และคาเฟ่(ขนาดเล็ก)ของร้านบัดกรีมินิบาร์แอนด์คาเฟ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลธีรนันท์ มณีนิลสาขาการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256415