บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารชาบู

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารชาบู
ชื่อผู้แต่งชญาภรณ์ แซ่สือ
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit295