บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel
ชื่อผู้แต่งรามิล วงษ์อิสลาม
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit297