บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจสตูดิโอโยคะ

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจสตูดิโอโยคะ
ชื่อผู้แต่งอรจิรา แท่นประเสริฐกุล
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit207