บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจร้านกาแฟ Business Demand and Operation of the Coffee shop business

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจร้านกาแฟ Business Demand and Operation of the Coffee shop business
ชื่อผู้แต่งสุชานาถ สมัตถะ
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit461