บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจห้องเสื้อสยาม Business Demand and Operation of the Siam Boutique Business

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจห้องเสื้อสยาม Business Demand and Operation of the Siam Boutique Business
ชื่อผู้แต่งสุนิสา คงชวนแก้ว
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit512