บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจขนมหวานเพื่อสุขภาพ Baked Me Beauty

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจขนมหวานเพื่อสุขภาพ Baked Me Beauty
ชื่อผู้แต่งธนธรณ์ ทิพวัน
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit450