บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี “Fairyangel”

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี “Fairyangel”
ชื่อผู้แต่งอัญญพัชร์ สุวรรณเจนเจริญ
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit422