บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจเนื้อสะอาด

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจเนื้อสะอาด
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ เชื้อจันทา
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit467