บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจ Virtual Office

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจ Virtual Office
ชื่อผู้แต่งบัณฑิตา เตโชสกุลพาณิชย์
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit545