บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจคลินิกกายภาพบาบัด

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจคลินิกกายภาพบาบัด
ชื่อผู้แต่งกณิศา ชัยชาญอุดมสุข
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit427