บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจร้านแวกซ์สปาบอดี้

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจร้านแวกซ์สปาบอดี้
ชื่อผู้แต่งอารีญา นำชัยทศพล
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit436