บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

การศึกษาความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ชื่อผู้แต่งสายทอง ชัยรัตน์
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit520