บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจกระเป๋าสานผักตบชวา ชื่อแบรนด์ SANSOOK

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจกระเป๋าสานผักตบชวา ชื่อแบรนด์ SANSOOK
ชื่อผู้แต่งกัญญศร วงษ์มั่น
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit474