บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

การศึกษาความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจหอพักบริเวณรามคำแหง

ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจหอพักบริเวณรามคำแหง
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เมืองประเสริฐ
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit528