บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟ Coffee & Tea

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟ Coffee & Tea
ชื่อผู้แต่งณัฐภัทร ตังคณากุล
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit388