บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจสมาร์ทโฮม

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจสมาร์ทโฮม
ชื่อผู้แต่งพารณ เจริญลาภ
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit214