บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจเนื้อโคขุนแบรนด์ น.เนื้อนะ

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจเนื้อโคขุนแบรนด์ น.เนื้อนะ
ชื่อผู้แต่งนลธวัช เรืองสวัสดิ์
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit370