บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจประเภทร้านจำหน่ายนมสด

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจประเภทร้านจำหน่ายนมสด
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ ตุ้ยคำ
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit431