บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจแป้งสาลีในประเทศไทย

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจแป้งสาลีในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งอัญธิกา อ่อนสุวรรณ์
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit338