บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

การศึกษาความต้องการและดำเนินงานธุรกิจเบคอนรมควันรสชาติไทย

ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการและดำเนินงานธุรกิจเบคอนรมควันรสชาติไทย
ชื่อผู้แต่งนายคณิต สง่าทรัพย์
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit493