บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจผลิตเครื่องยนต์ทางการเกษตร

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจผลิตเครื่องยนต์ทางการเกษตร
ชื่อผู้แต่งสรรพสิริ ม่วงแก้ว
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit487