บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจ แอพพลิเคชั่น CHECK BAAN

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจ แอพพลิเคชั่น CHECK BAAN
ชื่อผู้แต่งนายวรเทพ สังวรณ์
สาขาวิชาสาขาการจัดการ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit533